Odpowiednio napisane podanie o pracę, musi mieć zachowane ogólne przyjęte zasady poprawnej pisowni, a także powinien on w jasny sposób zaprezentować naszą osobę. Na początku każdego podania o pracę należy przedstawić swoje dane osobowe, a także dane osoby do której się z prośbą zwracamy.

Odpowiednio napisane podanie musi być podzielony na akapity, akapity służą do tego aby w każdym z nich zawrzeć jakąś inną informację. Na początku we wstępie należy poinformować potencjalnego pracodawcy na jakie stanowisko strona aplikować. Późniejszych akapitach Warto zaznaczyć jakie mamy doświadczenie, jak ona przebiegało oraz jakie czynności należały do naszych codziennych obowiązków poprzedniej pracy. Należy także poinformować potencjalnego pracodawcę o wszelkich umiejętnościach jakie posiadamy, między innymi jakie kategorie prawa jazdy posiada dany kierowca, oraz jakie ma on uprawnienia. Bardzo ważne w pracy kierowcy, szczególnie tego który pracuje na trasach zagranicznych, jest przynajmniej podstawowa znajomość jednego języka obcego.

Podanie o prace kierowca ciężarówki powinien napisać w sposób odpowiedni do swojego doświadczenia tak, aby nie opisywać zbędnych doświadczeń i umiejętności.